صفحه اصلي > اسلایدر > بهره جای دیگریست   

كيست كه به خدا قرض الحسنه اى دهد، و از اموالى كه خدا به او بخشيده ، انفاق كند، تا آن را براى او، چندين برابر كند؟ و خداوند است كه (روزى بندگان را) محدود يا گسترده مى سازد، (و انفاق، هرگز باعث كمبود روزى آنها نمى شود). و به سوى او باز مى گرديد (و پاداش خود را خواهيد گرفت).» سوره بقره آیه 245

قرض الحسنه به عنوان یک فعل و هدف قرآنی و با سابقه طولانی در فرهنگ ریشه دار ایرانی از نخستین سال های تشکیل کمیته امداد مطرح بوده است و همواره به عنوان ابزاری جهت گره گشایی از افراد تحت پوشش این سازمان و در سطح کلان تر رفع نیازمندیهای اقشار مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته است .

پرداخت وام به نیازمندان تحت حمایت برای مصارفی چون پرداخت هزینه های درمانی,تحصیلی  و معیشتی سبب حفظ عزت نفس هموطنان و افزایش امنیت روانی آنان شده است. بهره گیری و فرهنگسازی جهت توسعه مقوله قرض الحسنه در طول سال های گذشته و استفاده از ظرفیتهای عظیم نیکو کاران و خیرین و پویاتر نمودن شیوه های دستگیری از نیازمندان همواره مورد توجه جدی مدیران کمیته امداد  بوده است.

راه اندازی صندوقی باهدف تجمیع وهدایت منابع سازمانی و ظرفیت های مالی و اعتباری هموطنان نیکو کار از یک طرف و گسترش فرهنگ یاری رساندن به نیازمندان جامعه ودر نگاهی وسیعتر گره گشایی از نیازمندیهای هموطنان عزیز ازسوی دیگر نقطه تعالی تحقق مقوله قرض الحسنه به شمار می رود و بر همین اساس صندوق قرض الحسنه امداد ولایت پس از دریافت مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم خرداد ماه سال 1395 گام در عرصه فعالیت پولی و مالی بااهداف غیر انتفاعی و خیرخواهانه گذاشت .