صفحه اصلي > خدمات الکترونیک > سوالات متداول   

 • ورود به سایت صندوق امدادولایت sqev.ir ودرمنوی معرفی صندوق منوی شعب صندوق را انتخاب نمایند آدرس وتلفن تمام شعبه ها در سراسر کشور موجود است .
 • اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه +کارت ملی +کپی آنها+تکمیل فرم های مورد نیاز

  اشخاص حقوقی: اساسنامه ،شرکتنامه ، آگهی ثبت شرکت وروزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاءشرکت در آن درج گردیده

  مدارک مورد نیاز برای افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز

 • 1 – رویت اصل و اخذ کپی صفحه اول و آخر شناسنامه(توضیحات)
 • 2- رویت اصل و اخذ کپی کارت ملی
 • 3- رویت اصل اساسنامه ، شرکت نامه آگهی تاسیس تا آخرین آگهی ، کارت ملی و شناسنامه مدیران شرکت و اخذ کپی آنها.
 • 4- اصل و کپی مدارک عنوان شده در خصوص اتباع خارجی
 • 5- ارائه اصل اسناد مثبته با تاریخ معتبر به عنوان وکالت از موکل و اصل و کپی اسناد هویتی وکیل
 • 6- احراز هویت متقاضی و رویت اصل و برابر اصل کردن مدارک مورد نیاز توسط نماینده صندوق
 • 7-تکمیل فرم های نمونه 10003-2-95 ( مقررات و شرایط حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز)و نمونه 10001-2-95 (برگ درخواست افتتاح حساب ) ونمونه 10002-2-95 (برگ مشخصات مشتریان ) توسط صاحب حساب و نماینده صندوق  نکته1: متقاضی می بایست نسخه ای از رسید وجه مورد نظر برای افتتاح سپرده را که قبلا از طریق بانک عامل به حساب صندوق واریز کرده است را تحویل نماینده صندوق نماید. نکته2: در صورت افتتاح حساب سپرده خارج از شعبه، متقاضی می تواند از طریق دستگاه pos سیاری که در اختیار نماینده صندوق می باشد اقدام به واریز وجه نموده و رسید دریافت نماید.
 • 8- نماینده صندوق موظف است با توجه به برنامه ریزی انجام شده در امور شعب صندوق مستندات مربوطه را به شعبه ارجاع نموده و پیگیری نماید پس از ثبت اطلاعات حساب در سیستم، کارت سپرده را دریافت و به صاحب حساب تحویل نموده و رسید دریافت نماید. *افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه بنام اشخاص حقوقی ازجمله شرکتها به موجب مدارک قانونی وبه شرط پیش بینی در اساسنامه آنها بعمل می آیدومستلزم ارائه اساسنامه ، شرکتنامه ، آگهیثبت شرکت وروزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاءمجاز شرکت یا موسسه درآن درج گردیده ،خواهد بود.حق استفاده از موجودی حساب با دارندگان امضاء مجاز شرکت یا موسسه میباشد
 • کارت شتابی و دستگاه پوز و اینترنت بانک و موبایل بانک و تلفن بانک.
 • استفاده ازخدمات الکترونیک بانک، بهره مندی از اجر معنوی حساب، معرفی افراد نیازمند جهت اخذ وام.
 • 1- سپرده قرض الحسنه عادی حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به حسابی اطلاق می گردد که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و برخورداری از اجر معنوی وجوه خود را بعنوان قرض الحسنه به صندوق می سپارد. سپرده های قرض الحسنه پس انداز جزو منابع صندوق محسوب می شوند.حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز امکان استفاده از کارت را دارا بوده و کارت ابزار برداشت از حساب می باشد
 • 2- سپرده قرض الحسنه ویژه(وجوه اداره شده) حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق می شود که در صندوق تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را ، طبق نظر تودیع کننده وجوه  بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده و صندوق معین می شود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی اعطا می نماید .
 • خیر، بهره مندی از اجر معنوی حساب وجود دارد
 • خیر .طبق قوانین بانک مرکزی صندوق امکان پرداخت تسهیلات به سپرده وام خواه را ندارد لیکن درصورت افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه به معرفین صاحب حساب وام پرداخت می گردد.
 • پرداخت حقوق به کارکنان آنها پرداخت وام به کارکنان آنها استفاده از مزایای اینترنت بانک بن کارت و کارت هدیه
 • بله در تاریخ 19/ 4/ ۱۳۹۵ مجوز صندوق قرض الحسنه امداد ولایت  از طرف بانک مرکزی صادر گردید
 • بله
 • حداقل مبلغ سپرده گذاری 100000 ریال است
 • 1- مددجویان تحت پوشش
 • 2- اقشار آسیب پذیر جامعه
 • اصل شناسنامه+ کارت ملی+کپی آنها +تکمیل فرم های افتتاح حساب+ حواله یا دستور پرداخت وام
 • وام های کارگشایی وحمایتی وام های کارانگیزی واشتغال وام محکومین وام مسکن
 • طبق مجوز بانک مرکزی می باشد
 • کسر از حقوق چک / سفته / برداشت از مستمری جوازکسب
 • طبق بخشنامه بانک مرکزی سقف اقساط وامها 36 ماهه می باشد
 • یکبار فقط 3 درصد
 • خیر
 • بله
 • 1- کمیته امداد منطقه سکونت
 • 2- مراجعه به مدیران ستادی امداد
 • 18 سال تمام
 • 1- تماس با تلفن پشت کارت
 • 2- مراجعه به شعب صندوق
 • 3-مراجعه به دفاتر کمیته امداد
 • در زمان دریافت وام ودریافت کارت بانکی ،کارت اقساط به مشتری ارایه میگردد که در آن شماره کارت مجازی باز پرداخت اقساط چاپ میگردد. به این شماره کارت مجازی از هردرگاهی میتوان اقساط وام را پرداخت کرد.
 • مراجعه به عاملین صندوق در ادارات کمیته امداد مراجعه به شعب صندوق در سراسر کشور یا مراجعه به حوزه مدیریت صندوق
 • بله
 • پدر و جد پدری را ولی گویند.
 • حداقل سن افراد برای افتتاح حساب سپرده 12 سال می باشد.اما حق برداشت پس ازرسیدن به سن 15سال تمام خواهد بود (افتتاح حساب خارج از شرایط سنی فوق توسط ولی یا قیم انجام می پذیرد.)
 • خیر، شعب صندوق یکپارچه می باشند به عبارتی بعد از افتتاح حساب در یک شعبه می توان خدمات مورد نظر را از تمامی شعب دریافت نمود.
 • هریک از وراث یا قائم مقام قانونی آنان با در دست داشتن گواهی حصر وراثت و گواهی واریز مالیات بر ارث و گواهی فوت یا شناسنامه متوفی و شناسنامه یا مدرک شناسایی معتبر خود به شعبه و جهت دریافت سهم الارث خود اقدام نمایند.
 • چنانچه رمز كارت خود را فراموش كرده‌ايد، به نزدیک‌ترین شعبه صندوق یا دفاتر کمیته امداد مراجعه و با ارائه اصل کارت ملی، درخواست صدور رمز جديد نماييد.